English
Español
Français
Deutsch
Italiano
русский
Nederlands
中文
日本語
한국어
Aanmelden

zenpub

voor Media

ZenPub biedt gebruikers de mogelijkheid om anoniem data, documenten en media te publiceren, op een manier die censuur effectief tegengaat.

Het doel achter ZenPub is om personen in staat te stellen data of informatie te publiceren zonder bang te hoeven zijn voor tegenmaatregelen. Personen kunnen, gebruikmakend van het InterPlanetary File System (IPFS), geheel anoniem publiceren vanaf een afgeschermd adres.