English
Español
Français
Deutsch
Italiano
русский
Nederlands
中文
日本語
한국어
Aanmelden

ZenCash en IOHK werken samen op het gebied van Onderzoek en Ontwikkeling

Het ZenCash en IOHK samenwerkingsverband omvat een reeks onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten onder leiding van Prof. Roman Oliynykov, cryptografisch expert, IT-beveiligingsonderzoeker, lector en IOHK Research Fellow.

Decentrale Autonome Organisatie (DAO) liquiditeiten beheer (treasury)

ZenCash Treasury Model is een inclusief, aantoonbaar eerlijk en transparant economisch systeem met deelname-incentives.

Er is een financiële reserve ten behoeve van voorstellen
Voorstellen worden beoordeeld en in stemming gebracht door houders van ZenCash (stakeholders)
Stemmen worden gewogen naar verhouding van hun stake-aandeel en zijn niet openbaar
Stemmen worden geteld waarna voorstellen worden aangenomen of afgewezen
1
3
5
7
2
4
6
Iedereen kan bestedingsvoorstellen indienen
Stemmen kan worden gedelegeerd aan vertrouwde personen en stemmers worden beloond voor hun deelname
Stemresultaten zijn geheim totdat de winnaar is bepaald om een eerlijke voortgang te waarborgen
1
Er is een financiële reserve ten behoeve van voorstellen
2
Iedereen kan bestedingsvoorstellen indienen
3
Voorstellen worden beoordeeld en in stemming gebracht door houders van ZenCash (stakeholders)
4
Stemmen kan worden gedelegeerd aan vertrouwde personen en stemmers worden beloond voor hun deelname
5
Stemmen worden gewogen naar verhouding van hun stake-aandeel en zijn niet openbaar
6
Stemresultaten zijn geheim totdat de winnaar is bepaald om een eerlijke voortgang te waarborgen
7
Stemmen worden geteld waarna voorstellen worden aangenomen of afgewezen

SCHAALBAARHEIDSSTUDIE

  • Schaalbaarheid vormt in blockchainprojecten een substantieel probleem.
  • Protocol-upgrade maakt snelle transacties op het netwerk mogelijk bij hoge volumes.
  • Evaluatie van nieuwe-generatie blockchain oplossingen en alternatieven zoals Spectre.
  • Radicale toepasbaarheid! Grenzenloze schaalbaarheid en instant-transacties.
  • IOHK evalueert diverse protocol-opties en formuleert aanbevelingen en specificaties voor ZenCash in Q2 2018.

IOHK evalueert diverse protocol-opties en formuleert aanbevelingen en specificaties voor ZenCash in Q2 2018.